Atatürk’ün hayatı kısaca maddeler halinde makalemizde liste halinde açıklanmıştır. Hayatı kahramanlıklar ile geçmiş destansı bir yaşamı özetlemek bizim için biraz zor olacak ama umarım faydalı olur.atatürkün hayatı kısaca

Atatürk’ün Hayatı Ödevi Kısaca

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi. Babasının ismi Ali Rıza, Annesinin ismi Zübeydedir.

Okuduğu okullar Mahalle Mektebi- Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ne giderek eğitimlerini tamamladı.

atatürkün hayatı kısaca

1893 senesinde Askeri Rüştiye okulunda okurken matematik öğretmeni tarafından ismine ”Kemal” ekleyerek Mustafa Kemal ismini aldı.

Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı sonucunda yenilince Mondros Ateşkes imzalandı.

Bu antlaşma ile vatan işgal edilmeye başlayınca, 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmış oldu.

atatürkün hayatı kısaca

Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920 yılında TBMM’nin açılmasıyla Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçildi. Sakarya Savaşı kazanıldıktan sonra Gazilik unvanı ve Mareşallik ile onurlandırıldı.

Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923 yılında cumhuriyetin ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti ilk Cumhurbaşkanı oldu. 1934 senesinde Mustafa Kemal’ e meclis tarafından ”ATATÜRK” soy ismi kanun ile verilmiş oldu. 10 Kasım 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı’nda vefat etti.

Bunun ile birlikte Atatürk’ün hayatı ödevini kısaca tanımlamış olduk.

Atatürk’ün Hayatı Maddeler Halinde

Mustafa Kemal Atatürk’ün destansı yaşamını sizlere maddeler halinde hazırlamaya çalıştık. Kahramanlık ile dolu hayatı çok daha rahat okuyabilmeniz için birde maddeler halinde sunduk. Birde Atatürk’ün hayatı kronolojik şekilde sıralamaya çalıştık. Umarız faydalı olur.

atatürkün hayatı kısaca

 • 1881 yılında: Mustafa Kemal Selanik’te doğdu.
 • 1893 yılında: Askeri Rüştiye okuluna girdi ve hocası tarafından da Kemal adını aldı.
 • 1895 yılında: Selanik Askeri Rüştiye okulunu bitirdi. Ardından Manastır Askeri İdadisi okuluna girdi.
 • 13 Mart 1899: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
 • 1902 yılında:  Harp Akademisi okuluna girdi. Daha sonra bu yerde gazete çıkardı.
 • 11 Ocak 1905: Harp Akademisi okulunu Yüzbaşı olarak bitirdi. Ardından Şam’a 5. Ordu’nun 30. Süvari Alayı’nda staj yapmak için atandı.
 • 1906 yılında: Şam vilayetinde Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu. Ardından Şam’da topçu stajını yaptı. Burada Kolağası oldu.
 • 23 Temmuz 1908: Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışmalar başlandı.
 • 31 Mart 1909: 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak bulundu.atatürkün hayatı kısaca
 • 13 Eylül 1911: Mustafa Kemal, İstanbul’a Genelkurmaylığa atandı.
 • 27 Kasım 1911: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.
 • 9 Ocak 1912: Mustafa Kemal, Trablusgarp savaşında oradaki Tobruk saldırısını yönetti.
 • 27 Ekim 1913: Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği olarak atandı.
 • 1 Mart 1914: Mustafa Kemal, Yarbay olarak rütbesi yükseltildi.
 • 2 Şubat 1915: Mustafa Kemal, Tekirdağ’da  19. Tümeni kurdu.
 • 25 Şubat 1915: Mustafa Kemal’in MAYDOS tarafına gitti.
 • 25 Nisan 1915: Mustafa Kemal, Arıburnu’nda İtilaf Devletleri’ne karşı koyması.
 • 1 Haziran 1915:  Mustafa Kemal  Albaylığa terfi etmiştir.
 • 9 Ağustos 1915: Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı birliğine atandı.
 • 10 Ağustos 1915: Mustafa Kemal, Anafartalar’da düşmanı geri püskürttü.
 • 1 Nisan 1916: Mustafa Kemal  Tuğgeneralliğe yükseldi.
 • 6 Ağustos 1916: Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis illerini düşmandan kurtardı.atatürkün hayatı kısaca
 • 20 Eylül 1917: Mustafa Kemal, illerin ve ordunun durumunu açıklayan raporları yazdı.
 • 26 Ekim 1918: Mustafa Kemal, Halep’in kuzeyinde  düşman saldırılarını önledi.
 • 31 Ekim 1918: Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atandı.
 • 13 Kasım 1918: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı  kaldırıldı. Ayrıca Mustafa Kemal  İstanbul’a döndü.
 • 30 Nisan 1919: Mustafa Kemal Erzurum’da bulunan 9. Ordu Müfettişliği’ne atandı.
 • 15 Mayıs 1919: İzmir’e Yunanlılar asker çıkardı.
 • 19 Mayıs 1919: Mustafa Kemal Samsun’a çıktı.
 • 15 Haziran 1919: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.
 • 21 Haziran 1919: Mustafa Kemal, Dünya güçlerini Sivas Kongresi’ne çağırdı.
 • 8 Temmuz 1919 Saat 20:50’de: Mustafa Kemal askerlikten ayrıldı.
 • 22 Ekim 1919: Amasya Protokolü’nün imzalanması.
 • 7 Kasım 1919: Mustafa Kemal, Erzurum’dan milletvekili seçildi.
 • 20 Mart 1920: İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi. Daha sonra Mustafa Kemal’in protestosu, Ankara’da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.
 • 18 Mart 1920: İstanbul’da Meclis-i Mebusan’ın son toplantısı oldu.atatürkün hayatı kısaca
 • 23 Nisan 1920: Mustafa Kemal, Ankara’da TBMM’yi açtı.atatürkün hayatı kısaca
 • 24 Nisan 1920: Mustafa Kemal, TBMM başkanı seçildi.
 • 11 Mayıs 1920: Mustafa Kemal’e, İstanbul Hükümeti tarafından idam emri çıkarıldı.
 • 24 Mayıs 1920: Mustafa Kemal’in idamıPadişah tarafından onaylandı.
 • 10 Ağustos 1920: Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması’nın imzalanması.
 • 9 Ocak 1920: I.İnönü savaşı.
 • 20 Ocak 1921: Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun esas maddelerinin kabulü. ”Anayasa”
 • 30 Mart 1921: II.İnönü Savaşı.
 • 5 Ağustos 1921: Mustafa Kemal’e Başkumandanlık görevinin verilmesi.
 • 22 Ağustos 1921: Mustafa Kemal kumandasında Sakarya Meydan Savaşı’nın başlaması.atatürkün hayatı kısaca
 • 13 Eylül 1921: Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılması.
 • 19 Eylül 1921: Mustafa Kemal’e Mareşallik rütbesi verildi. Sonra Mustafa Kemal’in Gazi ünvanı aldı.
 • 26 Ağustos 1922: Gazi Mustafa Kemal  Kocatepe’de Büyük Taarruz’u yönetmesi.
 • 30 Ağustos 1922: Gazi Mustafa Kemal’in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı’nı kazanması.
 • 1 Eylül 1922: “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri !” sözünü söylemesi.
 • 9 Eylül 1922: Türk Ordusu İzmir’e girdi.atatürkün hayatı kısaca
 • 11 Ekim 1922: Mudanya Mütarekesi’nin imzalandı.
 • 1 Kasım 1922: Saltanatın kaldırılması.
 • 29 Ocak 1923: Gazi Mustafa Kemal  Latife Hanımla evlendi.atatürkün hayatı kısaca
 • 24 Temmuz 1923: İsviçre’nin Lozan kentine Lozan Antlaşması’nın imzalandı.
 • 9 Ağustos 1923: Mustafa Kemal Halk Fırkası’nı kurdu.
 • 11 Ağustos 1923: Mustafa Kemal 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçildi.atatürkün hayatı kısaca
 • 29 Ekim 1923: Cumhuriyet ilan edildi.
 • 29 Ekim 1923: Cumhurbaşkanlığına Mustafa Kemal Seçildi. İlk Cumhurbaşkanı ünvanı almış oldu.
 • 1 Mart 1924: Gazi Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi’nde Halifeliği kaldırdı. Ayrıca öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söyledi.
 • 3 Mart 1924: Hilafet kaldırıldı, öğrenimin birleştirildi ve Şer’iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığı ile), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilmesi.
 • 20 Nisan 1924: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanunu  kabul edildi.
 • 17 Şubat 1925: Aşar vergisi kaldırıldı.
 • 24 Ağustos 1925: Mustafa Kemal ilk defa Kastamonu’da şapka giydi.
 • 25 Kasım 1925: Şapka Kanunu Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.atatürkün hayatı kısaca
 • 17 Şubat 1926: Türk Medeni kanunu kabulü.
 • 1 Temmuz 1927: Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul’a geldi.
 • 1 Kasım 1927: Mustafa Kemal 2. Kez Cumhurbaşkanlığı’na seçildi.
 • 3 Kasım 1928: Türk Harfleri Kanunu’nun Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi.
 • 15 Nisan 1931: Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu’nun kurulması.
 • 4 Mayıs 1931:  Mustafa Kemal’in 3.kez Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi.atatürkün hayatı kısaca
 • 12 Temmuz 1932: Mustafa Kemal  Türk Dil Kurumu’nu kurdu.
 • 24 Kasım 1934: Mustafa Kemal’e Büyük Millet Meclisi tarafından, Atatürk soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.
 • 1 Mart 1935: Mustafa Kemal Atatürk’ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi.
 • 31 Mart 1938: Atatürk’ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin ilk resmi duyuru yapması.
 • 10 Kasım 1938: Mustafa Kemal ATATÜRK hayata gözlerini yumdu. ( Perşembe saat:09.05)atatürkün hayatı kısaca
 • 10 Kasım 1953: ATATÜRK cenazesi Anıtkabir’e götürüldü ve şu anda naaşı orada bulunmaktadır.atatürkün hayatı kısaca

Atatürk’ün Hayatı İngilizce

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kısaca İngilizce olarak açıklamaya çalışalım.

atatürkün hayatı kısaca

Mustafa Kemal Atatürk was born in 1881 in Thessaloniki. His father’s name is Ali Rıza and his mother’s name is Zübeyde. He went to the school, Semsi Efendi School, Thessaloniki Military School, Thessaloniki Military High School, Thessaloniki Military Academy, Military Academy and Military Academy.

In 1893, while studying at the Military Middle School, he was named Mustafa Kemal by adding matematik Kemal ”to his name by his mathematics teacher.

atatürkün hayatı kısaca

When the Ottoman Empire was defeated as a result of World War I, the Mondros Armistice was signed. With this treaty, when the homeland started to be occupied, he went to Samsun on May 19, 1919 and started the national struggle.

Mustafa Kemal was elected as the President of the Assembly and Government upon the opening of the Turkish Grand National Assembly on 23 April 1920. After the Sakarya War was won, he was honored with the title of Veteranship and Marshal. Mustafa Kemal was the proclamation of the republic on 29 October 1923 the first President of the Republic of Turkey. In 1934, Mustafa Kemal was given the surname ”ATATÜRK tarafından by law.

Mustafa Kemal Atatürk made clear in his reforms by the Republic of Turkey is muass pulled the marital state level. He passed away on November 10, 1938 at the Dolmabahçe Palace. Mustafa Kemal Atatürk is a great and great person who devoted his life to the existence of the Turkish nation.

Mustafa Kemal Atatürk Hayatı Pdf

atatürkün hayatı kısaca

Arkadaşlar buradan vereceğimiz PDF ile buradaki yazıları PDF ile indirip bakabilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk hayatını PDF olarak indirebilir, muhteşem hayatını okuyabilirsiniz.


Yorumlar (2)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!

GÖNDER

Anonim 2 sene önce

Atatürkün hayatı

Sevda 5 sene önce

Çok güzel anlaşılır kısa ve öz