Berat Kandili’nin önemi ve dinimizde oldukça büyüktür. Berat Kandili gecesi Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Bu sebeple Berat Kandili’nin önemi, anlamı ve faziletleri, bu geceyi dualar ve ibadetlerle gerçekleştirilecek olanlar tarafından oldukça araştırılmaktadır.

Peki, Berat Kandili nedir, o gece ne oldu? Berat Kandili önemi ve yapılması gerekenler! Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri neler? Tüm detaylarına bakalım.

Berat Kandili Nedir? Berat Kandili Önemi ve Yapılması Gerekenler

Berat Kandili onemi ve yapilmasi gerekenler

Bilindiği üzere Berat Gecesi, ramazana hazırlık gecesidir. Yani şaban ayının 15. gecesi, bu gecede Hz. Peygamber’in bolca dua ettiğini ve geceye önem verdiğini biliyoruz. Ayrıca bu gece şu duayı okurdu:

“Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığındım. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen, seni övdüğün gibi yücesin.” Bu duayı ilk okuduğunda Hz. Aişe şaşırdı. “Ben senden daha önce bu duayı hiç duymamıştım” dedi. Efendimiz (s.a.v) “Cebrail secdede bana bunu okumamı söyledi” cevabını verdi.

BERAT KANDİLİ’NDE NE OLDU?

BERAT KANDILI'NDE NE OLDU

Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gece idrak edilen ve duaların kabul olduğu, günahların affedildiği Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan dünyaya tamamen indirildiği gece olarak da bilinir.

BERAT KANDİLİ’NİN FAZİLETİ

BERAT KANDILI'NIN FAZILETI

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.

Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duygulara yönelerek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifa kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir.

BERAT GECESİ NAMAZI

BERAT GECESI NAMAZI 6 rekat

Bir Sene Boyunca Hayırlı Kaderler Yazılması, Ömrün Uzayıp O Sene Ölümden Korunulması, Rızka Bereket Hâsıl Olup İnsanlara Muhtaç Olunmaması İçin Berâat Gecesi Kılınacak Altı Rekât Namaz ve Peşine Okunacaklar

İmâm-ı Zebîdî ve Şeyh Ahmed Deyrabî gibi birçok âlim ve fâzıl meşâyih (Rahimehümullâh) hazarâtı bu gecenin ihyâsı hakkında şu beyanlarda bulunmuşlardır:

Allah (c.c) dostları içerisinde halefin seleften tevârus (verâset yoluyla nakl)ettiğine göre, her kim Berâat Gecesi şu sayılanları yaparsa, o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilerek murâdı hâsıl olur:

1- Akşam namazından sonra her rekâtta bir Fâtiha ve altı İhlas Sûresi okuyarak altı rekât kılar.

2Her iki rekatın selâmından sonra birer Yâsîn-i Şerîf okur.

  • Birincisinde belâsız şekilde ömrüne berekete niyet eder.
  • İkincisinde rızkına berekete niyet eder.
  • Üçüncüsünde ise hüsn-ü hâtime (îmânla biten güzel bir gün sona erişme)ye niyet eder.

En sonunda “Berâat Gecesi duâsı” diye meşhur olan şu duâyı 10 kere okur. (ez-Zebîdî, İthâfü’s-sâdeti’l-müttakîn, 3/427; Ahmed ed-Deyrabî, el-Mücerrebât, sh:13)

Üç Yasîn’den Sonra On Kere Okunacak Duâ:

berat gecesi okunacak dua

Muhammed ibni Ali (Radıyallahu Anhümâ)dan, merfû’an (isnâdını Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e ulaştırarak) şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur:

100 REKAT NAMAZ ( HER REKATTA 1 FATİHA 10 İHLAS)

100 rekat namaz nasil kilinir

“Her kim Ramazân’ın yarı gecesinde ve Şa’bân’ın yarı gecesinde yüz rekât kılar da, onlarda bin kere İhlâs Sûresi okursa, cennetle müjdelenmedikçe ölmez” (ibnü Ebi’d-Dünyâ, Fezâliü şehri Ramazân, rakam:9, sh:40)

Kişi dilerse on rekâtta 100 ihlâs’la da bu namazı kılabilir. Zebîdî (Rahimehullâh)ın beyânı veçhile; bu namazdan maksat İhlâs-ı Şerîf’in 1000 kere okunmasıdır ki bu şekilde edâ edilse de yeterli olur.

Ayrıca ona yetmiş bin ğılman, yetmiş bin vildan (genç köleler, hizmetçiler), yetmiş bin kethüdâ (ciddî iş tâkipçisi) ve yetmiş bin kapıcı verir. O gece İhlâs Sûresi okuyan herkese yetmiş şehit sevâbı yazılır.

Eğer bu kişi bir dahaki seneye kadar ölürse şehit olarak ölür. Allâh-u Te’âlâ ona o gece okuduğu İhlâs Sûresi’nin her bir harfine mukâbil yetmiş bin hûri verir ki, her bir hûrinin bir erkek, bir de dişi hizmetçisi bulunur.

Beni hak peygamber gönderen Allâh-u Te’âlâ’ya yemin ederim ki; bu kişi cennetteki makâmını, Allâh-u Te’âlâ’nın yarattığı şekliyle görmedikçe yahut ona gösterilmedikçe dünyâdan çıkmaz.

BERAT KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

BERAT KANDILI ZIKIRLERI VE TESBIHLERI

Bilindiği üzere Berat Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler çok değerlidir. Bu kıymetli geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri neler? diye sormaktadırlar.

Berat Kandili’nde Rahmet-i İlâhî’nin, sağanak sağanak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir. Berat Kandili tesbihleri ve zikirleri şu şekildedir;

Ayrıca Berâat Gecesi’nde şu duânın tekrar tekrar okunması faziletli görülmüştür:

berat gecesi okunacak dualar

Bu duâyı Berâat Gecesi 300 kere okuyanın her istediğini Allâh-u Te’âlâ’nın yerine getireceği nakledilmiştir. (Veliyüddîn er-Rahâvî el-Mahmûdî, Fezâilü’l-eyyâm, Süleymâniye Ktp., Reşid Efendi, rakam:156, verak:97a)

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: “Berâat Gecesi iki gözünüzün birine üç defâ, diğerine ise iki defâ sürme çekin ki Allâh-u Te’âlâ sizi göz rahatsızlığından korusun.” (Ebû ‘Abdillâh el-Hubeyşî, Kitâbu’l-Berake fî fazli’s-sa’yi ve’l-hareke, no:532, sh:193)

BERAT GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER!

berat gecesi cekilecek tesbiher

Bin adet Estağfirullah El Azim

Bin 1 adet ihlas Suresi

Bin adet La İlahe İllallah

Bin adet Salavat

Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil

Yüz adet Besmele

129 Adet Ya Latif

Berat Kandilinde “Lâ ilâe illallah”, “Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed”, “Estağfirullah”, “Sübhànallah”, “Elhamdülillâh”, “Allahu ekber”, “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”, “Allah” zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

BERAT GECESİ ZİKİRLERİ

berat gecesi zikirleri

Berat Kandili çekilecek tesbihleri: Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir :

“Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU BERAT KANDİLİ DUASI

PEYGAMBER EFENDIMIZIN OKUDUGU BERAT KANDILI DUASI

Berat Gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu. Hazreti Muhammed Berat Kandili’nde şöyle dua ederdi;

“Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim” Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle; “Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

Anlamı: “Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.”


Yorumlar (0)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!

GÖNDER