Dünya çapında oyuncular kendi klanını kurma peşindedir, öyle ki oyuncuların en can alıcı damarlarından biri olan klanlar çok büyük önem arz etmektedir. Klanı kurarken en önemli faktörlerden biri de klan isimleri faktörüdür . Sizler için en iyi klan isimlerini derledik. Gelin birlikte listemize bakalım.

Klan isimleri pubg belirlerken en önemli faktör, oyun ile entegreli olmasıdır. Ayrıca nick belirlerken de aynısı olmuştur sizi yansıtması oyun nickleri kısmında olduğu gibi clan isimlerinde de önem arz etmektedir.

Burada alfabe sırasına göre belirlemeler yaptık. Yine sizlerin de jenerik takım ismi yada clan ismi olursa yorumda bizimle paylaşabilirsiniz.

En İyi Klan isimleri 2023

klan isimleri pubg

Klan isimlerini burada bütün oluşturacak şekilde ayarladık, en çok oynanan oyunların clan isimlerini de sizler için derledik, burada dikkat edilen nokta oyun ile bağıntılı olması ve sizin ekip ruhuna hitap etmesidir. Türkçe klan isimleri, pubg klan isimleri ve Azerbaycanca klan adları olmak ile hepsini derledik.

A İle Başlayan Klan İsimleri

Assassin  –  Suikastçı

Angel Of Death  –  Ölüm Meleği

Annihilation –  Yok etme

Assassins Alliance –  Suikastçılar Birliği

Alchemy Assault –  Simya Saldırısı

Arbiter  –  Söz Sahibi

Anatomy of Death –  Ölüm Anatomisi

Armored Army –  Zırhlı Ordu

Alchemic Elixir –  Simya İksiri

Alone Wolf  –  Yalnız Kurt

B İle Başlayan Klan İsimleri

Bettle King  –  Böcek Kral

Brave Heart  –  Cesur Yürek

Crazy Heart  – Deli Yürek 🙂

Buck Shot  –  Büyük Mermi

Bullet Prof  –  Kurşun Geçirmez

Blades of Rage  –  Öfke Bıçakları

Blood And Bones  –  Kan ve Kemikler

Bloody Devils  –  Kanlı Şeytanlar

Blue Assassins  –  Mavi Suikastçılar

Beg For Mercy  –  Merhamet İçin Yalvarmak

C İle Başlayan Klan İsimleri

Cloudy Veterans  –  Bulutlu Gaziler

Commanders  –  Komutanlar

Crash Helmet Radioactive  –  Çarpışma Kaskı Aktif

Closed Butchers  –  Kapalı Kasaplar

Curious Criminals  –  Meraklı Suçlular

Conscious Movement  –  Bilinçli Hareket

Common Power  –  Ortak Güç

Cooperative Squad  –  Kooperatif Tayfası

Cloak of Twilight  –  Alacakaranlık Pelerini

Chivalrous Enemy  –  Şövalye Düşmanı

D İle Başlayan Klan İsimleri

Difficult Sharpshooters   –  Zor Keskin Nişancılar

Disgruntled Programmers  –  Hoşnutsuz Programcılar

Dynamic Unquenchable  –  Dinamik Çözülemez

Delicious Deserts  –  Lezzetli Tatlılar

Death Warrior  –  Ölüm Savaşçısı

Death Blood  –  Ölüm Kanı

Death Eaters  –  Ölüm Yiyenler

Damage Team  –  Hasar Timi

Deaf Executioners  –  İşitme Engelliler

Diplomacy of the Sword  –  Kılıcın Diplomasisi

E İle Başlayan Klan İsimleri

Embers Rising  –  Köz Yükseliyor

Educated Corps  –  Eğitimli Kolordu

Eternal Young Bloods  –  Sonsuz Genç Kanlar

Encircling Inferno  –  Çevreleyen Cehennem

Executor  –  Vasiyet Hükümlerini Gerçekleştiren Erkek

Embers of the Innocent  –  Masumun Közleri

Electric Executioner  –  Elektrik Cellat

Excellent Job  –  Mükemmel İş

Earthly Arbiters  –  Dünyevi Hakemler

Endless Equilibrium  –  Sonsuz Denge

F İle Başlayan Klan İsimleri

Fair Superpower  –  Adil Süper güç

Forsake the Fallen  –  Yenileni Bırak

Fine Bureau  –  Güzel Büro

Feast or Famine  –  Ziyafet ve Kıtlık

Fungal Expansion  –  Mantar Genişlmesi

Flesh Wound  –  Sıyrık

Fearless Warrior  –  Korkusuz Savaşçı

Fight For Honor   –  Şeref İçin Savaş

Falcons  –  Şahinler

Fury and Fast  –  Hızlı ve Öfkeli

G İle Başlayan Clan İsimleri

Gift of Prometheus  – Prometheus’un Hediyesi

Ghost Killer  –  Katil Hayalet

Guardians of Terra  –  Terra’nın Koruyucuları

Greek Fire  –  Yunan Ateşi

Golden Blood  –  Altın Kan

Grave Digger  –  Mezar Kazıcı

Game Over  –  Oyun Bitti

Game King  –  Oyun Kralı

Guns  – Silahlar

Grant  –  Hibe

H İle Başlayan Klan İsimleri

Head hunters  –  Kafa Avcıları

Harvaster  –  BiçerDöver

Hell fire Helix  –  Cehennem Ateşi Sarmalı

Hominid Hegemony  –  Hominid Hegomanyası

Human Shield  –  Canlı Kalkan

Heir of Thrones  –  Tahtların Varisi

Hand Of iron  –  Demir Eller

Hearth Breaker  –  Kalp Kırıcı

Blue Heaven  –  Mavi Cennet

Hurricane   –  Kasırga

I İle Başlayan Klan İsimleri

Insect Autopsy  – Böcek Otopsisi

Iron Edge  –  Demir Kenar

Instinct  –  İç Güdü

Immortals  –  Ölümsüzler

Inferno  –  Cehennem

Ice Wizard  –  Buz Büyücüsü

Infantry  –  Piyade

Imagines  –  Hayal

Innocent King  –  Masum Kral

Ice Cold  – Buz Soğuğu

J İle Başlayan Klan İsimleri

Jugglers  –  Hokkabazlar

Justice  –  Adalet

Jester  –  Soytarı

Judge World  –  Dünyaya Hakim

Judge  –  Yargıç

K İle Başlayan Klan İsimleri

Killing Fields  –  Ölüm Tarlaları

Killing Code  –  Ölüm Kodu

Knave  –  Üç Kağıtçı

Kung Fu King  –  Kung Fu Kralı

King Slayer  –  Kral Katili

King Of The Hill  –  Tepenin Kralı

King of The Jungle  –  Ormanın Kralı

L İle Başlayan Klan İsimleri

Line of Sight  –  Görüş Hattı

Legendary  – Efsanevi

Leviathan  –  Dev Gemi

Letters of Marque  –  Marque Mektupları

Life Debt  – Hayat Borçları

Liquid Life force  –  Sıvı Yaşam gücü

Lost Legion  –  Kayıp Lejyon

Locusts Team –  Çekirgeler Timi

Live To kill  – Öldürmek için Yaşa

Last World  –  Son Dünya

M İle Başlayan Klan İsimleri

Mercy King  –  Merhamet Kralı

Mortal Selection  –  Ölümlü Seçim

Mountain Men  –  Dağ Adamı

Minds of Murderers  –  Katillerin Zihinleri

Murder For Hire  –  Kiralık Cinayet

Mutable Monsters  –  Değişken Canavarlar

Minefields  –  Mayın Tarlalarında

Martial Law  –  Sıkı Yönetim

Martial Masters –  Dövüş Ustaları

Marked For Death  –  Ölüm İçin İşaretlendi

N İle Başlayan Klan İsimleri

Natural Resources  –  Doğal Kaynaklar

Natural Disaster  –  Doğal Afet

Necromancer  –  Büyücü

New Cycle  –  Yeni Döngü

New World  –  Yeni Dünya

Night Train  –  Gece Treni

Nothing Man  –  Boş Adam

Night Shift  –  Gece Vardiyası

Night Time  – Gece Vakti

Nemesis Of The King  –  Kralın Düşmanı

O İle Başlayan Klan İsimleri

Order Of World  –  Dünya Düzeni

Our Fathers War  –  Babalar Savaşı

Old Winter  –  Eski Kış

Oblivion  –  Farkında Olmama

Observation  –  Gözlem

Observation King  –  Kralın Gözlenmesi

Orange Prestige  –  Turuncu Prestij

Oval Rebels  – Oval Asiler

Oval Butchers  –  Oval Kasaplar

Osiris’ Scale  –  Osiris’in Ölçeği

P İle Başlayan Klan İsimleri

Parabolic Projectiles  –  Parabolik Mermiler

Philosopher Kings  –  Filozof Kralları

Pissed Lions  –  Kızgın Aslanlar

Powerful Poems  –  Güçlü Şiirler

Pride of the Fallen  –  Şehitlerin Gururu

Primeval Team  – İlkel Tim

Paradox  – Paradoks

Perfect Group  –  Mükemmel Grup

Pusher   –  İtici

Purple Girls –  Mor kızlar

R İle Başlayan Klan İsimleri

Rich Moguls  –  Zengin Moğallar

Right Slayers  –  Sağ Katiller

Racial Committee  –  Irk Komitesi

Ringing Blades  –  Zil Bıçakları

Rambunctious Squad  –  Işıltılı Takım

Revenge  –  İntikam

Reckless  –  Umursamaz

Resistible  –  Karşı Konulamaz

Resurrection  –  Diriliş

Red King  –  Kırmızı Kral

S İle Başlayan Klan İsimleri

Sweltering Corps  –  Bunaltıcı Kolordu

Steep Irresistible  –  Dik Dayanılmaz

Sweltering Hooligans  –  Bunaltıcı Holiganlar

Square Cadets  –  Kare Öğrenciler

Spicy Knights  –  Baharatlı Öğrenciler

Stale Vigor  – Bayat Canlılık

Scrapper  –  Kavgacı

Shady Of King  –  Gölge Kralı

Spotty Tyranny  –  Sivilceli Zorbalık

Shooter  –  Atıcı

T İle Başlayan Klan İsimleri

Tactical Telepathy  –  Taktik Telepati

Tears of Gaia  –  Gaia’nın Gözyaşları

Terran Titans  –  Terran Titanları

Tools Of Death  –  Ölüm Araçları

Two Earth  –  2 Dünya

The Ancients  –  Antikalar

Terra Divided  –  Bölünmüş Terra

Talisman  –  Tılsım

The Art Of War  –  Savaş Sanatı

Trident  –  3 Dişli Mızrak

U İle Başlayan Klan İsimleri

Unite the Clans  –  Klanları Birleştirin

Undead  –  Ölümsüz

Undefined King –  Tanımsız Kral

Unfortunately Team  –  Şansız Tim

Unforeseen Dead –  Beklenmedik Ölüm

Unforeseen circumstances –  Beklenmeyen Durumlar

Undead King  –  Ölümsüz Kral

Undead Space  –  Ölümsüz Alan

Undead Girs  –  Ölümsüz Kral

Undead Outside  –  Dışarıda Ölümsüz

V İle Başlayan Klan İsimleri

Vendetta To Victory –  Kan Davası Zaferi

Viking Vivisection  –  Viking Canlılığı

Vindicated Villains  –  Doğrulanmış Kötüler

Vying for Terra  –  Terra İçin Yarışıyor

Vitality  –  Dirilik

Vitality Of The King  –  Kralın Canlılığı

Vital Fire  –  Hayati Yangın

Vector Man   –  Vektör Adam

Vampire Knight  –  Vampir Şövalye

Vampire Team  –  Vampir Tim

W İle Başlayan Klan İsimleri

Written in Blood  –  Kanla Yazılmış

Wolverines   –  Adamım

War Crimes  –  Savaş Suçları

WarHead  –  Savaş Başlığı

War King  –  Savaş Kralı

Wars  –  Savaşçılar

Wall Of The Dead  –  Ölülerin Duvarı

Wall of the King –  Kralın Duvarı

Y İle Başlayan Klan İsimleri

Young Wolves  –  Genç Kurtlar

You can do it  –  Yapabilirsin

Young King  –  Genç Kral

Red Dangerous  – Kırmızı Tehlike

Young Girls  – Genç Kızlar

Z İle Başlayan Klan İsimleri

Zombie Hordes  –  Zombi Kılıcı

Zero Tolerance   –  Sıfır Tolerans

Zero Waste  – Sıfır Atık

Zero –  Sıfır

Zone Out  –  Bölge Dışı

İlgili İçerikler

Yorumlar (1)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!

GÖNDER

Anonim 3 yıl önce

çok iyi be