Mektup, günümüzde kullanımı oldukça azalan fakat halen tercih edilmeye devam eden bir haberleşme ve yazışma aracıdır. Zira, çoğu kimse halen mektup yazım kurallarını göz ardı etmekte ve bu kuralları yok saymaktadır. Şimdi mektup örnekleri bu kurallara uyarak yazılıyor. Aşağıda tertipli ve düzgün bir örneği görebilirsiniz. Hemen bakalım.

mektup örneği

Belki, normal bir gönderim seçeneğini kullanarak askerdeki sevgilinize ya da tatilde ki arkadaşınıza veya sevdiklerinize mektup gönderiyor olabilirsiniz.

Bunun görünürde hiçbir probleme neden olmadığını düşünebilirsiniz. Ama ya resmi yazışmalarda ve eğitim müfredatında kullanma zorunluluğu ile karşı karşıya kalırsanız ne yapacaksınız.

Öyleyse gelin ve doğru bir mektup yazımının nasıl olduğuna birlikte göz atalım. Ayrıca birkaç mektup örneğini de paylaşarak bu konuda ki bilgi eksikliğini gidermeye çalışalım!

Mektup Nedir? Mektup Nasıl Yazılır?

mektup örnekleri

Yer ve zaman açısından ulaşılması zor adreslere, belirli gönderim seçeneklerini kullanarak bilgilendirici ya da izah edici söz biçimi ile oluşturulan yazılı araçlara mektup denir.

Mektup, genellikle duygu dolu hitaplar ile başlar ve sevgi dolu cümleler ile sonlandırılır. Ama bu tür mektupların yanı sıra resmi yazışmalarda kullanılmak üzere mektup türleri de bulunmaktadır.

Bu tür mektuplarda ise; durum ve koşullar bağlamında bir içerik oluşumu söz konusu olabilir. Aşağıda bunlara verilen örnekleri de bulabileceksiniz.

Mektup şu şekilde yazılır:

  • Gönderen olarak adınızı ve soyadınızı zarfın sol üst köşesine yazabilirsiniz. Bir kurum temsilcisi iseniz kaşe ya da mührü bu bilgilerin tam üstüne basabilirsiniz.
  • Gönderdiğiniz kişinin adresi orta kısımda hafif sağ köşeye gelecek şekilde yazılır.
  • Gideceği kent ve ilçe sağ alt köşeye büyük punto ve büyük karakterler ile yazılır.
  • Son olarak Pul sağ üst köşeye hizalanarak yapıştırılır.
  • Şimdi dilerseniz mektubun içeriğine geçelim.
  • Hitap Kısmı belirtilir. “Arkadaşım Aslı’ya”, “Mehmet’ten Gül Yüzlü Sevgilisine”, “Ali’den Ayşe’ye” ….
  • Daha sonra satır başı yaparak ve kağıdı ortalayarak mektup yazım işine başlayabilirsiniz. Sağ üst köşeye tarih ve yer, sol alt köşeye adres ve sağ alt köşeye ise isim ve imza ya da kaşe veya mühür…
  • Yukarıda bahsi geçen normal mektup türleri için geçerlidir. Resmi makamlar için ise; bir çeşit dilekçe gibi düşünebilirsiniz. “İzmir Su İşletmesine”, “İş Görüşmesine Atfen” ….

Diye başlanarak istenen içerikler kağıda dökülür.

mektup örnekleri kısa

Türk Edebiyatında Mektup Örnekleri ve İlk Mektuplar

Mektup türleri ve Mektup örneklerinin Türk edebiyatında uzun bir geçmişi vardır. Doğu Türkistan’da ele geçen Uygurca metinler arasında, biri yola çıkarılan kervan dolayısıyla gönderilmiştir. Yaşlı bir babanın kendisinden uzakta yaşayan oğluna yazdığı özel mektuplar da bulunmaktadır.

Anadolu sahasında toparlanmış, eski nesrin birer örneği olan münşeat mecmualarında mektuplara da yer verilmiştir. Yazıldıkları dönemin nesir dilindeki özelliklerini aksettirmek bakımından pek azı değer taşıyan bu derlemelerin en eskisi Feridun Bey’e ait Münşeatü’s-Selâtin’dir.

Fatih dönemine ait bir münşeat mecmuasında bulunan mektuplardaki hitap şekilleri, secili anlatım ve ifadeyi süsleyen manzum parçalar dikkat çekicidir. (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1986: 234). Fuzuli, Nişancı Celâlzâde Mustafa Çelebi’ye yazdığı ünlü “Şikâyetnâme”siyle eski edebiyatın ilgi çekici bir mektup örneğini verir. Veysî ve Nergisî’nin münşeât mecmualarında, kısa anlatım yerine söz sanatlarına değer veren, çok süslü ve ağır bir dille yazılmış mektuplar da yer alır.

Mektup Türleri

Felsefi Mektuplar Felsefi mektuplar, filozofların belli bir tartışma ve savunma konusunda, başka filozoflara hitaben yazdıkları mektuplardır.

Tarihi ve Siyasi Mektuplar

Tarihî ve siyasî mektuplar, önemli tarihî şahsiyetlere ait olanlardır. Anlatımlarındaki ciddiyet ve yazılış tekniği dolayısıyla resmî mektup olarak da kabul edilirler.

Mektup Türleri

Dini Mektuplar Dinî mektuplar için en iyi örnekler ise, İslam Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)’in bizzat kendisinin yazdığı veya kâtiplerine yazdırarak gayr-i müslim hükümdarlara gönderdiği davet mektuplarıdır.

Mektup Türleri – İş Mektupları

İşveren ve işçi arasındaki, iş kurumu ve bir başka iş kurumu arasındaki mektuplar, iş mektubu olarak adlandırılır.

Mektup Örnekleri Kısa

Aşağıda birkaç örnek bulacaksınız:

mektup örneği

İzmir/Buca 1999

Mektup Örnekleri

Can Dostum Ali’ye

Sevgili Ali kardeşim, seninle geçirdiğimiz çok kısa süre içerisinde büyük acılara ve büyük sıkıntılara birlikte göğüs germek zorunda kaldık. Çoğu zaman en çok yardımıma koşan insanlardan biri oldun. Sen benim bu dünyada ki en sevdiğim arkadaşımsın ve hep de öyle kalacağına eminim.

Sevgili Kardeşim, bugün sensiz olmanın burukluğunu yaşıyorum. Gittiğin gurbet illerinden tez zamanda gelmeni diliyorum Allah’tan. Ve umarım bir daha geri dönmezsin oralar ve hep burada kalırsın. O güzel günleri umarım birlikte yaşar ve birlikte paylaşırız. En kısa zamanda seninle büyük planlar yapmayı hayal ediyorum. İnşallah önümüzde ki ay evleniyorum ve en kısa zamanda bu özel ve anlamlı günümde yanımda olursun.

Seni en kalbi duygularımla selamlıyorum can kardeşim ve umarım en kısa zamanda bir ömür boyu birlikte oluruz. Ne olur kalbini hep sıcak tut ve ne olur hiçbir zaman beni unutma. Seni çok seviyorum

 

Adres:                                                                                                              Selçuk Yiğit

Almanya, Shutgart 109900/89 Peace Blv.

Yorumlar (0)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!

GÖNDER