Nasreddin Hoca Kimdir? Nasreddin Hoca Nerede Yaşamıştır? Nasreddin Hoca Nerede Vefat Etmiştir.

Nasreddin Hoca, 1200’lü yıllarda Konya civarlarında Akşehir’de bulunduğuna inanılan komik çok mizahi bir insandır.

Bu arada çok komik hikayeleri, inanılmaz anektodları, bilgi dolgu, fıkralarıyla ve özlü sözleri ve hatırlanan Nasreddin Hoca aynı zamanda çok felsefi kişiliği de olan çok büyük bir bilge insandır.

Nasreddin Hoca Kimdir ?

Bu arada 1208 yılında Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğan Nasreddin Hoca, çok iyi bir eğitim almış, müftülük, imamlık, kadılık ve öğretmenlik yapmıştır.

Aslında genellikle çoğu zaman eşeğin üzerine ters binmiş şekilde karikatürize edilir. Bu arada bir heykeli ve Nasreddin Hoca adına yapılmış Nasreddin Hoca Türbesi, Akşehir’de birçok  ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir. Bu arada babası Hortu köyü imamı Abdullah Efendi, annesi aynı köyden Sıdıka Hatun’dur.

nasreddin hoca kimdir

Nasreddin Hoca Sivrihisar’da medrese öğrenimi gören Nasreddin, babasının ölümünden sonra  Hortu’ya dönerek köy imamı oldu. 1237’de Akşehir’e yerleşti, Seyyid Hacı İbrahim’in ve Seyyid Mahmud Hayrani derslerini aldı, İslam diniyle ilgili birçok çalışmalarına devam etti.

Bu arada bir söylentiye göre medresede ders okuttu. Daha sonra kadılık görevinde bulundu. Bu görevlerden dolayı kendisine Nasuriddin Hâce adı verildi, daha sonradan bu isim Nasrettin Hoca biçimini almıştır.

Nasreddin Hoca Özellikleri 

Bu arada Nasreddin Hoca’nın hayatıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan çok  sevgisi yüzünden, söylentilerle karışmış, yer yer inanılmaz nitelikler kazanmıştır.

Daha sonra söylentiler arasında, kendisinden en az yetmiş yıl sonra yaşayan Timur’la konuştuğu, onun Mevlana ile yakınlık kurduğu, Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı, birkaç yerde birden göründüğü bile vardır.

nasreddin hoca kimdir

Bu arada insanlar tarafından çok çok sevilen sayılan Nasreddin Hoca, İslam üzere yaşayan bir insandır. Bu arada hazırcevap olma yönü ile herkesi hem çok şaşırtmayı hem de çok güldürmeyi başarmıştır.

Askında toplumsal hayatta karşılaşılan birçok sosyal problemlere mizahi bir üslup ile yaklaşan Nasreddin Hoca, birçok fıkralarında, Anadolu insanlarının düşüncesini, yapısını ve olaylara bakışını anlatmıştır.

Osmanlı Devleti’nin hakim olduğu coğrafyanın çok büyük kısmında tanınan Nasreddin Hoca, bir çok ulusal devlet tarafından da benimsenmektedir. Her yıl 5-10 Temmuz tarihlerinde Akşehir’de Nasrettin Hoca adına bir çok festival yapılır.

Nasreddin Hoca Ölümü Ve Mezarı

Bu arada Eskişehir Sivrihisar’da doğduğu, daha sonra Akşehir’e yerleştiğine inanılır. 1275-76 veya 1285-86 yılları arasında Akşehir’de vefat ettiği, kabri olduğu tahmin edilen ve daha sonra da kabir olarak düzenlenmiş mezarı da  bulunmaktadır.

nasreddin hoca kimdir

Özbeklerden, İranlılara, Araplara, Afganlara , kadar pek çok halk tarafından benimsenen Nasreddin Hoca, Molla, Hoca, Hacı Efendi, Hacı gibi lakaplarla anılır. Orta Asya’da Efendi lakabıyla anılan Nasreddin Hoca’nın Azeri, Uygur ve Özbek veya İranlı kökenli olduğu düşünülmektedir.

Bu arada evrensel ve zaman mekan tanımaz inanılmaz nükteli fıkra ve hikayeleriyle Nasrettin hoca insan ilişkilerine yaptığı mizahi betimlemelerle  yalnızca tek Türk değil Dünya Edebiyat tarihinin önemli bir figürü olup 1996-1997 yılları UNESCO tarafından Uluslararası Nasreddin Hoca yılı ilan edilmiştir.

Yorumlar (0)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!

GÖNDER