Söylev nedir? nasıl yazılır? kısaca bunları anlatacağız. Söylev’de amaç, kişinin kendi fikir ve hedeflerini karşıya geçirmek, kabul ettirmektir. Bunun için farklı yöntemleri denese de genellikle bilinen yöntem olan etkileyici ve yönlendirici sesleniş söz konusudur.

Söylev Nedir ?

Nutuk ve Hitabet gibi kavramlar ile de ifade edilebilen Söylev, geniş kitlelere hitaben seslenilen duygu dolu ifadeler olarak bilinmektedir. Biz bu kelimeyi daha çok Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutkundan bilmekteyiz.

Orada ki söz dizeleri ile halka hitap edildiğini görmekteyiz. Kısacası Söylev nedir; herhangi bir bilgiyi ya da ülküyü aşılamak üzere belirli kişi ya da kişiler tarafından halkın tamamına ya da büyük bir kesimine seslenme olarak tanımlanabilir.

söylev nedir

Söylev’i gerçekleştiren kişiye Hatip, bu ifadenin bütününe de Hitabet denir. Bir kısım Hitabet sanatına vakıf kişiler özellikleri gereği bunu başarabilirken, bir kısmı ise Diksiyon ve Hitabet dersleri almaktadır.

Günümüzde birçok Hatip ile karşılaşmaktayız ve bu kişilerin toplumun bütününü ya da büyük çoğunluğunu bu özellikleri ile etkileyebilmektedir. Aslında, bu özellik çoğu yerde büyük avantaj sağlar.

Çünkü kişi ya da kişilerin motivasyonu düşük seviyelere indiğinde bu tarz bir yaklaşım büyük problemlerin önüne geçebilir. Dilerseniz şimdi de Söylevin Özelliklerine değinelim!

Söylev Özellikleri Nelerdir?

Tiyatronun hayatımızın bir parçası olması ile birlikte Söylev de hayatımızın önemli bir alanına etki etmiştir.

Söylev’in bu denli gelişimini Tiyatro’ya borçlu olduğu söylenebilir. Hemen hemen tüm yazı türleri Söylev’den belirli açıdan etkilenir. Bunlar arasında Fıkra, Hikaye, Roman gibi yazın türleri de bulunmaktadır.

Hatip’i konuşmaları süslü kelimeler ve inandırıcı, kabul ettirici şekilde olmaktadır. Bu da Hatip’in hitabet gücüne doğrudan bağlıdır.

söylev nedir

Hatip, Söylev’ini jest ve mimikleri ile destekler ve ayrıca farklı materyalleri de bunu pekiştirmek üzere kullanabilir. Yersiz ve anlaşılır olmayan kelime ve cümlelerden kaçınılır ve bunun yanı sıra yanıltıcı propaganda yapılmaması gerektiği de bilinir.

Söylev’de konuşma olabildiğince kısa tutulur. Kısa cümleler ve halkın her kesiminin anlayabileceği karakter ve kelimeler kullanılır. Bu da toplumun değer yargılarına ve kültür düzeylerine göre gelişir.

Söylev Çeşitleri Nelerdir?

Söyle çeşitleri kısmında tüm detaylarına bakalım.

a)Askeri Söylev

Genellikle karşılaştığımız ve aklımıza ilk gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün de yazdığı Nutuk’tan da gördüğümüz üzere, Söylev askeri ibarelere ve duygulara sahip olabilir. Bu, halkın belirli bir yöne olan öfkesini ve direnişini desteklemek ya da sadece askerlerin bu yönde adım atmasını sağlamak üzere olabilir.

b) Dini Söylev

Genellikle dini günlerde yapılan ve bir hatip tarafından seslendirilen söylev çeşididir. Dini konulara temas ederken halkın dini duygularını harekete geçirmek ön plandadır.

c) Hukuki Söylev

Genellikle Avukat ya da Yargıçların kullandığı bu tür söylev çeşidinde Hakimi etkilemek üzere bu söyleve başvurulur. Bunun tonunu Hatip’in kendisinin belirlemesi gerekir.

d) Akademik Söylev

Üniversite ve diğer akademik kurumlarda Akademik personellerce yapılan söylevdir. Herhangi bilimsel ya da ilmi bilginin paylaşım metodunun belirlenmesinde bu yönteme başvurulabilir.

Yorumlar (1)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!

GÖNDER

Hasan 6 sene önce

En iyi söylevcilerden biride hitap desek daha doğru olabilir cicerodur