Tartışmacı anlatım nedir? herhangi bir konu hakkında dinleyici ya da okuyucuları bilgilendirmek, bilgilendirirken ise; kendi fikirlerini bir sav olarak onlara kabul ettirmek amacı güden bir anlatım şeklidir.

Tabii ki edebiyatımızda ve Çağdaş edebiyatta milyonlarca farklı eserde bu anlatım biçiminden yararlanıldığı bilinmektedir. Bilinen bir diğer gerçek ise; Tartışmacı anlatımın bir edebi yani sanatsal özelliğe sahip olduğudur.

tartışmacı anlatım nedir

Tartışmacı anlatımda, genel geçer kuralların aksini ispatlama ve yazarın kendi düşüncelerini karşıya aktarma endişesi vardır. Ve bu yüzden birçok alıntıdan da yararlanabilir. Ve tabii ki unutulmaması gereken bir diğer şey ise; anlatımda sadeliğe ve üsluba dikkat edildiği gerçeğidir.

Tartışmacı Anlatımın Özellikleri Nelerdir?

  • Göndergesel işlevli dilin kullanıldığı bu anlatım biçiminde, karşı tarafın savları derin şekilde incelenir ve yazar tarafından kendi savı ortaya konur. Düşünceler ve savlar bu noktada kısa ve yalın bir şekilde okuyucu ya da dinleyici ile paylaşılır.
  • Gereksiz ifadelerden ve de özellikle gösterişli cümlelerden uzak durmak gerekir. Bunun en büyük nedeni ise; dinleyici ya da okuyucuya itici gelme olasılığıdır.
  • Ses akışını bozan ve ahengi güçlendirici ses ve tonlamalardan uzak durmak gerekir. Ve olabildiğince sade ve anlaşılır cümleler kullanılmalıdır.
  • Tabii ki bu noktada Tartışmacı Anlatımın en önemli özelliği olan tez kavramına değinmek gerekir. Bu anlatım biçiminde yazar hem mevcut savı yani düşünceyi belirtmek hem de buna karşı bir argümanı sunmak zorundadır. Yani tartışmacı anlatımda iki farklı çatışan tez ya da diğer bir söylemle düşünce vardır.
  • Yazar hem kendi düşüncesini hem de var olan tezi ortaya koyduktan sonra kendi kaynaklarından alıntı yaparak bunu ispatlamaya çalışır. Aksi durumda bunu ispat edememesi gibi bir durumda zaten o yazının bir tartışmacı anlatım ile yazıldığını söylemek güç olur.
  • Tartışmacı anlatımın en çok tercih edildiği yazın türler; Fıkra, makale, deneme ve röportajdır. Ama tabii ki bunlarda da kendi aralarında farklı özelliklere sahip olabilir.
  • Yazarın kendi görüşüne ve ispatlama kabiliyetine göre bir yöntem belirlenir ve bu yöntem dahilinde tartışmacı anlatımın planı ortaya konur.
  • Anlatım tarzı bir şekli ile sohbete benzer. Sohbetten tek farkı burada karşıdaki ile sohbet eder gibi bir hava asla meydana gelmez ve yazar kendi kendisi ile ya da okuyucu veya dinleyici ile konuşuyormuş gibi bir izlenim vermek zorundadır.

tartışmacı anlatım nedir

Tartışmacı Anlatım Örnekleri

Örnek 1

Kimi insanlar bilimin çok hızlı ilerlediğini söylüyor. Ama bu bana pek gerçekçi gelmiyor. Zira bundan 30 sene öncesi ile günümüz bilimi arasında pek bir fark yoktur. Halen insanlar kanserden ölmekte ve halen insanlar trafik kazalarında ölmektedir. Ayrıca eklemek gerekir. Teknoloji ve Bilim iki farklı kavramdır.

Teknolojinin gelişmesi aynı zamanda Bilimi de geliştirmeyebilir. Benim derdim teknoloji ile değil. Benim kavgam hep yerinde duran Bilim ile.


Yorumlar (0)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!

GÖNDER