Günümüzde iletişim çok önemli bir hale gelmiş olsa da 1793 yılına kadar insanlar birbirleri ile iletişimlerini en ilkel yöntemler ile yapıyorlardı. Ateş yakmak, mektup yazmak, ayna ya da posta güvercini gibi yöntemler sayesinde gerçekleştirilmekte olan iletişim; telgrafın icadı ile beraber ise popülaritesini yitirmiş oldu.

Telgrafın icadı

Telgraf her ne kadar şimdilerde çok değerli bir şeymiş gibi görülmemiş olsa da o dönemlerde 1794 yılında Fransız Claude Chappe tarafından icat edildiği zaman; dönemin üstünde bir buluş olarak görülmüştür.

O dönemde telgraf için ilk adımlar kuleleri tepelerine yerleştirilmiş olan hareketli kollar ile harflerin ve işaretlerin arzu edilen yerlere ulaştırılması adına atılmıştır.

telgrafın icadı

Daha sonrasında ise telgrafın icadı konusunda çok daha etkili adımlar atılarak geliştirme işlemlerine başlanmıştır.

1830 yılına gelindiği zaman Amerikalı Joseph Henry, elektrik akımını çok daha uzak mesafelere taşıyarak elektro mıknatıs ile zilin çalmasını sağlamıştır.

Samuel Morse ise 1835 yılında ilk elektromıknatıslı telgrafı yaparak buluşun çok daha iyi bir şekilde gelişmesini sağlamıştır.

İlk ortaya çıktığı zaman elektromıknatıs ve başlı bir kalemden ibaret olan telgraf, daha sonrasında Samuel Morse tarafından kendi adı ile anılan Mors alfabesinin bulunmasını sağlamıştır.

Türk topraklarında ise telgraf ilk defa 1847’de Abdülmecit Han döneminde denenmiştir. Sonrasında Avrupa ülkeleri ile yapılan görüşmeler ise burada telgrafın çok sevilmesini sağlayarak uzun süreler boyunca kullanılmıştır.

Telgrafın icadının hemen sonrasında telgraf yoluyla haberleşebilmek için tek bir ileti alınabilirdi. Birden fazla mesajın karşılıklı bir şekilde iletilebilmesini sağlayan elektrik devreleri 19. Yüzyılın ikinci yarısında bulunmuştur.

Çoklu elektrik devrelerini icat eden kişi, Jean-Maurice-Emille Baudot adında bir mucittir. 1872 yılında bir dağıtıcı sistem elde etmişti. Bu sistem çoklu devre adını vermiştir.

Sistemde telgrafın gönderici ve de alıcı uçlarına birer tane yazıcı aygıt bağlanmıştır.

Dahası gönderici, iletiyi bu yazıcı aracılığıyla yazmaktaydı. Ortaya elektrik vuruları ortaya çıkmaktadır. Vuruların etkisiyle alıcı telgrafta bulunan klavyedeki tuşlar çalışmaya başlamaktaydı.

Yorumlar (0)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!

GÖNDER