Salgın ile birlikte uzaktan eğitim süreci başladı ve ders notlarının nasıl olacağı konuşulmuştu. Bu kapsamda uzaktan eğitim ile ilgili çok önemli değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle ‘Uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz’ hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Uzaktan Eğitimle İlgili Kritik Karar! Yürürlükten Kaldırıldı

Uzaktan Eğitimle İlgili Kritik Karar

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre yönetmeliğinin 33. maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi olan ”Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz” yürürlükten kaldırıldı.

Benzer şekilde 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile de ”Uzaktan öğretim notla değerlendirilmez” ifadesi de kaldırılmıştı.

Yönetmelik değişikliklerinin yeni bir duruma yol açmayacağı belirtildi. Ayrıca söz konusu değişikliğin, mevcut durumu tamamlayan bir mevzuat düzenlemesi olduğu vurgulandı.


Yorumlar (0)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!

GÖNDER