Uzaktan eğitim süreci devam etse de çoğu öğrenci yüz yüze eğitim alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yüz yüze eğitime katılım oranının %80 olduğunu belirtmişti. Bu arada MEB ise Covid-19 salgını döneminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları, salgından önce olduğu gibi yürütülecek. Peki yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl yapılacak? Tüm detaylarına bakalım.

Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl yapılacak?

Yuz yuze egitimde sinavlar nasil yapilacak

MEB yaptığı açıklamada; haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için; sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan veya Covid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

Performans Ödevleri de Olacak

MEB sınavların nasıl yapılacağına dair bir genelge açıkladı. Sınavlar okullarda yüz yüze yapılacak, ancak öğrenciler uzaktan eğitimle aldıkları derslerle ilgili de performans ödevleri hazırlayacak. Diğer yandan ise yıl sonu notları hem yazılı sınavlardan hem de performans çalışmalarının ortalamaları alınarak hesaplanacak. Sınavın tüm detaylarına bakalım;

1- Yüz yüze eğitim faaliyetleri ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacaktır.

2- Haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılan okullarda ise sınav tarihlerinde okullardaki zümre başkanları kurulu karar verecek.

3- Haftada 5 gün yüz yüze eğitim alan köy okullarında sınavlar salgın öncesinde olduğu gibi yürütülmeye devam edecek.

4- Sınavlar okul ortamında yapılacak fakat kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan veya koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

Hafta Sonu Sınav Olabilir

Herhangi bir sebeple sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacak.

Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacak.

Gerekli görülmesi halinde cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilmesine imkân sağlanacak. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine işlenecek.

EBA’ya Katılım Puanı Verilecek

Sınavlar için en önemli hususlardan biri de EBA’ya katılım olacak. Her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara ise defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir.

Görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.

Proje ve ders etkinlikleri uygulamalarının dersin özelliğine göre yüz yüze veya canlı ders ve e-posta gibi ortamlarda sunulabilmesi sağlanacak.

Sınavlarda oturma planı; fiziki mesafeyi koruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.


Yorumlar (0)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!

GÖNDER