Mısır piramitleri, gelmiş geçmiş en büyük yapılardan biri olan, yükseklik rekoru 4000 bin yıl boyunca kırılamayan, dünyanın 7 harikasından biri olan, her yıl turist rekoru kıran, nasıl yapıldığı bir türlü anlaşılamayan, gizemi bir türlü çözülemeyen, bu harika yapının tüm sırlarına gelin hep birlikte bakalım. Mısır piramitlerinin özellikleri maddeler halinde bilim adamlarının, tarihçilerin ve insanlığın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bu devasa yapı nasıl yapıldı, hangi işçiler çalıştı, mimarı kim, kaç ton ağırlığında, kaç yıllık gibi soruları herkes bir kere sormaktadır.

Net olarak da bir cevap bulunamamaktadır, bu yüzden de mısır piramitleri gizemini korumaya devam etmektedir.

Peki bu sorulara net bir cevap bulamazsak da en azından elimizdeki bulgular ile hangi bilgilere ulaşabilmişiz, mısır piramitlerinin özellikleri maddeler halinde olacak şekilde aydınlık getirelim.

mısır piramitlerinin özellikleri maddeler halinde

Mısır Piramitlerinin Özellikleri

Mısır piramitleri dünyadaki gizemini korumaya devam etmektedir.

Bu gizem devam ettikçe de insanların meraklarını sürekli taze tutmaktadır. Peki bu denli gizemli kılan mısır piramitlerinin özelliklerine bir bakalım.

Mısır Piramitlerinin Özellikleri: Sırları ve Nerede Oldukları

 • Gize piramitleri yaklaşık olarak M.Ö 3000 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir.
 • Bu piramitler KEOPS, KEFREN ve MİKERİNOS piramitleridir. İsimleri firavunlardan gelmektedir.
 • Dünyanın 7 harikası olarak kabul edilen ve günümüze kadar ulaşan tek yapı, KEOPS piramidi olmuştur.
 • Kahire’de Nil nehrinin batısında bulunan GİZA yaylasındadır.
 • 4000 bin yıl boyunca yükseklik rekoru kırılamamıştır. 20 yüzyıl başlarına kadar.
 • Büyük piramidin orijinal halinde dış tarafı taş levhalar ile kaplı olması da ilginç bir özelliğidir.
 • Günümüzde ise kaplama tabakası bulunmamaktadır.
 • Taş blokların nasıl yerleştirildiği halen açıklanamamış bir gizemdir.Mısır Piramitlerinin Özellikleri: Sırları ve Nerede Oldukları
 • Söylentiye göre spiral rampadan çıkartılan taşlar üst üstü diziliyordu.
 • Başka bir tahmine göre büyük taş bloklar dev manivelalarla kaldırılmaktaydı.
 • Tarih adamı olan HEREDOT iddiasına göre granitleri üst bölümlere çıkarmak için 925 metre boyunda ve 19 metre genişlikte devasa rampalar yapılmıştır.
 • Başka bir iddia ise taşlar iskele ve merdiven ile dışardan konulmuş olmasıdır.
 • Mimar HOUIDIN tezi 42 metreye kadar dışardan merdiven konularak yapılması, içerisi ise o yükseklikten sonra içerden merdiven ile taşların konulması tezidir.Mısır Piramitlerinin Özellikleri: Sırları ve Nerede Oldukları
 • Piramit sadece günde 100 ziyaretçi tarafından ziyaret edilir sınırı getirilmiştir.
 • Ana giriş dehlizin içinde başka dehliz vardır, dehliz gittikçe düzleşir, aşağı indiğinizde başka dehliz yer alır ki artık bilinçli mi yapılmıştır yoksa başka amaçlı mı bu dehliz ise tamamlanmamış süsü verilmektedir.
 • Ayin amaçlı kullanıldığı tahmin edilen kuyu bulunmaktadır.
 • İniş dehlizinde bir kısmında açıklık bulunur, çıkış dehlizinin başlangıcı olup, taş levha ile kaplanmıştır.
 • Bu acil durumlar için kaçış olarak yapıldığını akla getirmektedir.
 • Bu piramitler en büyük piramitlerdir ve içlerinde herhangi bir yazı yoktur, sırrını ise hala korumaktadır.

Mısır Piramitlerinin Özellikleri Kısaca

Mısır piramitlerinin özelliklerine kısaca bir değinelim, vakti olmayanlar için yada ödev yapacaklar için en net bilgileri vermeye çalışalım, umarım faydalı olur.

 • Piramitler 2 ve 10 ton arasında değişmekte olan 3 milyon adet taştan oluşmuştur.Mısır Piramitlerinin Özellikleri: Sırları ve Nerede Oldukları
 • Dünyanın 7 harikasından biridir.
 • Piramit dünyanın ağırlık merkezinin tam ortasında bulunmaktadır.Mısır Piramitlerinin Özellikleri: Sırları ve Nerede Oldukları
 • Günümüz koşullarında 10 blokla yapımı 664 yıl sürmektedir.  ( 20 yılda yapılmıştır)
 • İçerisinde yemek artıklarını koyduğunuz zaman kısa süre içinde mumyalaşır.
 • Yara yada kesik olduğunda çok kısa süre içinde piramitin içinde iyileşmektedir.
 • Sütü bıraktığınızda kısa süre içinde taze yoğurda dönüşmektedir.
 • KEOPS piramiti üzerinden geçmekte olan meridyen denizleri ve karaları tam olarak 2 eşit parçaya bölmektedir.
 • Piramidin içinden radar, ultrason gibi cihazlar çalışmaz.
 • Taban alanın yüksekliğini 2 katına böldüğünüz zaman Pİ sayısını vermektedir.Mısır Piramitlerinin Özellikleri: Sırları ve Nerede Oldukları
 • Yüksekliğini 164 metre 1 milyar ile çarptığımızda Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığı vermektedir.
 • Piramitlerin içinde sadece yılda 2 kez güneş girer, buda kralın doğum tarihi ve tahta çıkış yılı ile aynı zamandır.Mısır Piramitlerinin Özellikleri: Sırları ve Nerede Oldukları
 • Yapımında çalışan kim varsa hepsi öldürülmüştür. Mimar, işçi kim varsa hepsi.
 • Piramitin içine pis su koyduğunuz takdirde arındırılmış şekilde olmaktadır.
 • Piramitlerinin diziliş şekli ise güneş sistemindeki gezegenlere göredir.

Mısır Piramitlerinin Özellikleri Maddeler Halinde

Mısır piramitleri sırrını korumaya devam ediyor, hangi açıdan bakarsanız bakın, bu gizem çözülmedikçe insanların merakını uyandırmaya devam edecek gibi duruyor.

Gelin mısır piramitlerinin özelliklerine maddeler halinde bakalım.

Mısır Piramitlerinin Özellikleri: Sırları ve Nerede Oldukları

 • Piramitlerin yazın içi soğuk kışın içi sıcak olur.
 • Mısır piramitleri dünyanın merkezinde bulunmaktadır.Mısır Piramitlerinin Özellikleri: Sırları ve Nerede Oldukları
 • Taşların ağırlığı 20 tondur. Yüzlerce uzak mesafeden nasıl oraya getirildiği bilinmememektedir.
 • Yemek artıkları, çöp içindeki bulunan yiyecekler kısa süre içinde mumyalaşmaktadır.
 • Bitkiler piramitlerin içinde çok kısa süre içinde büyümektedir.
 • Mumyalarda çok fazla radyoaktif madde bulunmaktaydı, ilk bulan 12 bilim insanı kanserden ölmüştür.
 • Giza piramitleri geometrik ve astronomik gözleme dayalı inşaası yapılmıştır.
 • Mason, haç simgeleri Piramitlerdeki dereceleri temsil ettiği öne sürülmektedir.
 • Piramitin içine suyu 2 ay bıraktığınızda daha sonra yüz losyonu olarak kullanılmaktadır.
 • Piramitler Orion takım yıldızını görecek şekilde inşaası yapılmıştır.
 • Piramitte hem hacim, hemde dairenin yüzeyi hesaplanabilmektedir.
 • Bilim insanları odaları gezerken içinde kayboldu aynı yerde olmasına karşın birbirlerini göremediler.

Mısır Piramitleri İsimleri

Mısır piramitlerinin yapılmasının temel amacı ölümden sonra yaşamın olmasına inanmalarıydı. Firavunlar ve eşleri  öldükten sonra cesetlerinin zarar görmemesi için tam kapalı ve korunaklı yapılar inşa ettirmişlerdir.

Tabi değerli eşyaları ve yaptıkları sanat çalışmaları da lahitlerinin yanında birlikte muhafaza edilmekteydi. Mısır piramitleri MÖ 2630 ve MÖ 1620 yılları arasında yapılmıştır.

Mısır Piramitlerinin Özellikleri: Sırları ve Nerede Oldukları

1- Khufu (Keops) Piramidi

Kahire de MÖ 2551- MÖ 2560 senesinde yapılmış yüksekliği 145 metre olmak ile birlikte 3 piramitin en büyüğüdür.

Piramitin içinde kral odası, 5 küçük oda burada yazıtlarda bulunmakta, asillerin ve görevlilerin mezarlarıda keşfedilmiştir.

Tam olarak nasıl yapıldığı sırrını korusada taşların üst üste konularak inşa edilmesi en güçlü bilgidir. Burada gizemin çözülememesi insanlığın daha fazla araştırma yapmasına sebep olmaktadır.

Bir diğer noktada piramiti yaptıran KHUFU piramitin inşası biter bitmez kim burada çalıştıysa, piramitin mimarından, işçisine, mühendisinden o zamanın bilgi adamlarına hepsini öldürmüş olmasıdır.

2- Mikerinos (Mykerinos) Piramidi

Bu piramit diğer Gize piramitlerinin en küçüğü olmak ile birlikte yüksekliği sadece 66 metredir. Mikerinos öldükten sonra oğlu Shepseskaf tarafından yaptırılmıştır. Diğer piramitlere nazaran yapısal farklılığı göze çarpmaktadır. Defin odası alt tarafta yapılmış olmasıdır.

3- Kefren Piramidi

Mısır piramitlerinin 2. büyük piramitidir. Tam olarak 143 metre boyundadır. Kahire’nin Gize bölgesinde yapılmıştır. Kimin yaptırdığı tam olarak bilinmese de Mikerinos tarafından yaptığı söylenmektedir.

Piramitin 2 adet giriş noktası bulunmaktadır. 23 tane Kefren heykeli piramitin doğu kısmındadır. Piramitin içindeki odaların genişliği ise çok büyüktür.

Mısır Piramitlerinin Özellikleri İngilizce

Mısır piramitlerinin özelliklerine İngilizce olarak da çevirdik. Arkadaşlar sizler için belki bazı arkadaşların ev ödevi İngilizce şeklinde olabilir, umarız faydalı olur.

Mısır Piramitlerinin Özellikleri: Sırları ve Nerede Oldukları

 • The pyramids consist of 3 million stones ranging between 2 and 10 tons.
 • It is one of the 7 wonders of the world.
 • The pyramid is in the middle of the world’s center of gravity.
 • Today, it takes 664 years to build with 10 blocks. (Made in 20 years)
 • Food residues, food in the garbage become mummy in a short time.Mısır Piramitlerinin Özellikleri: Sırları ve Nerede Oldukları
 • Plants grow within the pyramids in a very short time.
 • There were too many radioactive substances in mummies, the first 12 scientists to die from cancer.
 • When you leave the water in the pyramid for 2 months, it is then used as a face lotion.
 • The pyramids were built to see the Orion constellation.

Mısır Piramitlerinin Özellikleri Matematik Performans Değerleri

Mısır piramitlerinin matematik hesaplamasını görünce şaşkınlığınız beş kat daha artabilir, zaten gizemini koruyan yapı, matematiksel işlemlerin devreye girmesi ile çok daha fazla olayı gizemleştirmektedir.

4 bin yıl önce bu kadar geometrinin bir arada kullanılması nasıl bir olaydır, bu kadar ince hesaplamalar nasıl yapılmıştır.

Mısır Piramitlerinin Özellikleri: Sırları ve Nerede Oldukları

 • Büyük piramitin koordinatları aynıdır.
 • Büyük piramitin 4 yüzeyinin toplam yüz ölçümü, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.Mısır Piramitlerinin Özellikleri: Sırları ve Nerede Oldukları
 • Keops piramidini yüksekliğini 1 milyar ile çarpımı güneş ile dünya arasındaki mesafeyi vermektedir.mısır piramitlerinin özellikleri
 • Piramit üzerinden geçen meridyen denizleri ve karaları 2 eşit parçaya bölmektedir.
 • Khufu piramidinin açıları, Nil nehrinin 2 eşit parçaya bölmektedir.mısır piramitlerinin özellikleri
 • En büyük piramit olan Khufu piramidi, dünyanın kara kitlesinin merkezi olmak ile birlikte, 4 ana yöne göre yapılmıştır.
 • Keops piramidinin taban çevresinin yüksekliğini 2 katına böldüğümüz zaman Pİ sayısını vermektedir.
 • Üç piramitte Pisagor olacak şekilde yapılmıştır. 3, 4, 5 gibidir.

Bunlar gerçekten inanılmazdır bu yüzden akla şu cümle gelmiyor değil; İnsanlık teknolojiyi ve bilimi eskiden çok üst düzey şekilde kullandığı bazı felaket olaylar sonucunda bütün teknolojinin ortadan kaybolması teorisine inanmamak elde değil.

Mısır Piramitleri Gizemi

Mısır piramitleri gizemi günümüzde hala çözülememiştir, hatta giderekte piramitlerin gizemi artmaktadır, gelin birlikte gizemlere bakalım.

mısır piramitlerinin özellikleri

 • Mısır piramidinin için elektrik bulunmaktadır. Kablosuz elektrik kullanıldığı da söylenmektedir.
 • Ayrıca Elektrokimya, Elektro manyetik, astroloji Meturoloji, hidrojeoloji, tıp, fizik kullanılmıştır.
 • Ark lambası kullanılmıştır. MÖ piramitte, ( günümüzde ise Almanya’da 1940 yılında üretilmiştir)
 • Yapısındaki matematik ve geometrik hesaplamalar hala gizemini korumaktadır.
 • Fizyo elektrik, elektormanyetik alan bulunmaktadır.mısır piramitlerinin özellikleri
 • Giza yapısı 3, 4, 5 şeklinde Pisagor’u anımsatmaktadır.
 • Piramitte çalışan herkes öldürülmüştür.
 • Nil nehrini 2 eşit parçaya bölmektedir.
 • Kara kitlesinin merkezinde yer alır.

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gizemler gittikçe artıyor, yani kısacası alternatif akımlar üreten dev enerji santralleri olduğu ortaya çıkmaktadır, bu söylentiler ötesinde bulgular ile desteklenmektedir. Peki ilk Ark Lambası günümüzde 1940 yılında Almanya’da yapılıyorken, MÖ yapılan piramitlerde ark lambası kullanılması nasıl bir sonuçtur, gerçekten çok gizemli.

Mısır Piramitlerinin İçindeki Tuzaklar

mısır piramitlerinin özellikleri

Mısır piramitlerinin içindeki tuzaklar aslında hırsızlar ve yağmacılar için olduğu anlaşılmaktadır, o dönemde daha gömülmeden, mumyalanmadan hırsızlar her şeyi alıp götürüyorlar ve firavunun boynunda ne varsa alıyordu.

Bunun için tuzaklar kurulmuştu. Kurulan tuzaklar ile birlikte artık hırsızlar yanaşmaya cesaret edememişlerdir.

Mısır Piramitleri Proje Ödevi

mısır piramitlerinin özellikleri

Mısır piramitleri proje ödevi yapmak isteyenler olursa yukarıda bilgiler ışığında gereken proje ödevini çıkartabilir. Sizler için bütün mısı piramitlerinin eksiksiz olarak bütün bilgilerini toparlamaya çalıştık, umarız faydalı olur. Her açında gizemini sürdüren yapılar bir gün sırrı da çözülmesi dileği ile.

Mısır Piramitleri Filmleri

Mısır piramitleri fimleri bildiğiniz gibi bu kadar gizemli bir yapının filmi yapılmaması saçma olabilirdi.

Bu görkemli ve muhteşem yapının bir çok yönetmenin iştahını kabartmalı ki birbirinden değişik filmler ile karşımıza geldi, bu yüzden sizlere en iyi mısır filmleri listesini ve en iyi antik mısır konulu filmleri listeledik umarız beğenirsiniz.

mısır piramitlerinin özellikleri

 • AKREP KRAL           IMDB  5.5
 • MISIR TANRILARI           IMDB: 5.5
 • GÖÇ TANRILAR VE KRALLAR           IMDB: 6.0
 • FİRAVUNUN GÖZDESİ           IMBD: 6.6
 • MUMYA           IMDB: 7.0
 • KLEOPATRA           IMBD: 7.0
 • YILDIZ GEÇİDİ           IMBD: 7.1
 • AGORA           IMDB: 72.
 • 10 EMİR           IMDB: 7.9

Mısır Piramitleri Hakkında Çok Çok İlginç Bilgiler 

mısır piramitlerinin özellikleri

 • Elektik olmadan taşları nasıl kestiler. Ayrıca dev bir elektrik santrali olduğu ve Ark lambası kullanıldığı söylenmektedir.
 • Geometri ve matematik o denli nasıl bilinip kusursuz işlemler yapıldı.
 • İçerisinde klima sistemi çalışacak seviyede kışın sıcak yazın soğuk nasıl olabiliyor.
 • İçerisindeki atık yiyecekler nasıl mumyalanıyor ve bozulmadan kalıyor.
 • Yara ve kesikler nasıl hızlıca iyileşiyor.
 • Süt konulduğunda biraz zaman geçtikten sonra yoğurt olabiliyor.
 • Pis su konulduğunda nasıl kendiliğinden arınarak temiz su oluyor.

Gerçekten inanması güç şeyler, umarız bir gün sırrı çözülür ve bizde rahat bir nefes alırız.

Yorumlar (1)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!

GÖNDER

Burçin 5 sene önce

Mısır piramitlerinin özellikleri ve mısır piramitleri nasıl olduğunu ve mısır piramitlerinin nasıl yapıldığını bir türlü anlayamadım